HVORDAN OPSTOD SAMARBEJDET OM DET AUTENTISKE SHOWROOM MELLEM ARKISAFE OG PSYKIATRISK CENTER NORDSJÆLLAND?

Hvordan opstod samarbejdet om det autentiske showroom mellem Arkisafe og Nordsjælland Psykiatrisk Center?

Vi er tilbage i august måned 2021, hvor administrationschef Kim Borggaard og Cornelia fra Arkisafe får etableret et møde. Kim havde en tanke og ønske, om at vi kunne indgå et samarbejde på møbler, hvor vi kunne udstille vores modeller og på den måde få mulighed for at komme bedre og tætter på personale og patienter– og herved oprette bevågenhed på hvordan der kan indrettes voldsforebyggende i de forskellige psykiatriske afdelinger i Hillerød – men også Region Hovedstaden.

Sammen begyndte Kim og Cornelia at brainstorme på, hvordan vi kunne åbne øjnene for personale og patienter på at vores møbler er langtidsholdbare, og at de kan være med til at øge muligheden for nedbringelse af vold.

Kim havde en vision om at kunne udnytte opholdsrum til patienter som f.eks. skal til ECT eller samtale. Visionen var at bidrage til en mere afslappet atmosfære, men også fokus på sikkerhed.

Cornelia fortalte Kim om Arkisafes gode referencer fra Region Syd hvor vi har møbleret Vejle, Middelfart og Aabenraa psykiatri. Tilbagemeldingerne fra de forskellige psykiatriske afdelinger var b.la. en oplevelse af større ro på afdelingerne, en markant ændring i patienternes tilgang til personalet, en oplevelse af at blive udsat for mindre vold, grundet vores stabile og robuste møbler.

Overordnet var drømmen at vi sammen kunne gøre en forskel for patienter og personale i psykiatrien og dette ville vi kunne gøre med vores møbler som er særlig designet til udfordrede miljøer.