En status på projektet til Den sikrede døgninstitution Koglen

I Arkisafe vægter vi det, at dele viden højt. Vi er derfor løbende i dialog omkring de projekter vi har været involveret i, og synes det er naturligt at dele den viden og feedback vi modtager, for på den måde at kunne hjælpe og inspirere andre til at træffe de bedste beslutninger i forhold til at skabe sikre og normaliserede miljøer.

Et af vores første projekter leverede vi for ca. 3 år siden til den Den sikrede institution Koglen, hvor opgaven var at indrette et ungeværelse.

I tæt samarbejde med ledelsen og personalet på Koglen indrettede vi et ungeværelse og badeværelse, så hjemligt og normaliseret som muligt. En vigtig forudsætning for projektet var, at inventaret skulle kunne klare hård vold og at alle elementer i indretningen skulle forebygge muligheden for selvskade og være selvmordsforebyggende.

Det er nu ved at være 3 år – og mange andre spændende projekter siden. En tid der har givet os mulighed for at skabe mange nye relationer og nye projekter, med fokus på at forebygge selvskade, vold og selvmord med vores indretning.

Vi har jævnligt kontakt til Koglen og følger op på, hvordan det går med brugen af værelset og tilbagemeldingerne er positive. Værelset fungere efter hensigten.

Se flere billeder og læs om projektet på Den sikrede institution Koglen her

“På den sikrede døgninstitution Koglen modtager vi hvert år mellem 40 og 60 kriminalitetstruede og dømte børn og unge fra hele landet. I flere tilfælde har der vist sig et behov for at sikre de unges fortsatte udvikling og trivsel, ved blandt andet at etablere et særligt ungeværelse, der i højere grad tilgodeser den unges individuelle behov.

Vi modtager jævnligt unge, der reagerer kraftigt på en anbringelse. Enten ved at være udad reagerende, hvor oplevelsen ofte er, at de unge forsøger at udøve hærværk i et ikke ubetydeligt omfang eller ved, at udvise selvskadende og/eller suicidal adfærd.

Koglens mål har været at etablere et værelse der forebygger, at de unge kommer til skade ud fra et princip om, at værelset og det tilhørende badeværelse opføres og indrettes med et materialevalg der udstråler normalitet.” udtaler Steffen Albertsen, afdelingsleder Koglen.

Ovenfor kan du høre Lars Emil Andersen, områdechef for Grenen, Koglen og MultifunC, Region Midtjylland udtale sig om de nye ungeværelser på den sikrede døgninstitution, der forebygger hærværk og selvmord, men samtidig byder på et hyggeligt og afstressende miljø. Der er tale om et pilotprojekt, der måske kan danne skole for andre sikrede afdelinger.

Videoen er produceret af Jan Hallin, kommunikationsmedarbejder i Psykiatri og Social, Region Midtjylland

Ønsker du mere information om projektet eller de anvendte løsninger er du velkommen til at kontakte Cornelia Løvenskjold på cornelia@arkisafe.dk, direkte telefon 26804848 eller 44971188.