Velkommen til Arkisafe

Arkisafe blev etableret 2016, baseret på en ambition om, at indsamle og opbygge viden og kompetencer, som bidrager til øget sikkerhed for patienter, borgere og personale i udfordrede miljøer. Målet var at skabe et mere normaliseret miljø, som bidrager til bedre heling og en tryggere hverdag for patienter, borgere, personale og pårørende.

Ambitionen udspringer af mange års arbejde indenfor psykiatrien med levering af gardinløsninger. Vi havde igennem årene opsamlet meget viden og haft mange gode samtaler med klinisk og teknisk personale. Det var med baggrund i disse samtaler, at vi kunne se et behov, for øget fokus på sikker indretning i udfordrede miljøer.

Arkisafe udvikler og forhandler en række unikke volds, selvskade og selvmordsforebyggende produkter, der alle har til formål, at skabe øget trivsel, tryghed og normalisering for brugere og medarbejdere i for eksempel psykiatrien, arresthuse, bosteder og asylcentre.

Dette gør vi i tæt samarbejde med nøglepersoner fra miljøerne. Vores produkter og løsninger indkøbes eller udvikles i forlængelse af samtaler med klinisk og/eller teknisk personale i psykiatrien og andre udfordrede miljøer.

Vi vil lave værdiskabende design med indsigt, viden og engagement, som kan bidrage til en bedre og mere normaliseret hverdag. Vi designer og udvikler med begge ben solidt plantet på jorden. Det skal være innovativt, enkelt, solidt, sikkert og fremfor alt gøre en forskel for patienter, borgere og personale.

Siden 2016 er det blevet til en bred vifte af løsninger, der gør det muligt at dække de fleste behov i indretningen af et mere sikkert og normaliseret miljø med alt fra gardiner, indretning af baderum, døre, vinduer og meget mere.

Vores viden og indsigt, som eksperter indenfor indretning i udfordrede miljøer betyder, at vi kan inspirere, rådgive og medvirke til, at gøre en forskel, til gavn for patienter, borgere, pårørende og personale.

Arkisafe har de seneste år været involveret i mange forskelligartede projekter. Der er aldrig to projekter, som er ens. Systematisk evaluering og opfølgning på alle projekter har givet os værdifuld viden og erfaring, som vi viderefører til kommende opgaver og projekter. Dette gør os til eksperter indenfor vores område, men betyder også, at vi konstant bygger mere viden op og sikrer, at vi altid leverer den bedste løsning og ikke nødvendigvis den mest komplekse eller dyreste løsning.

Arkisafes produkter er robuste og specifikt designet som anti-ligaturprodukter udtænkt til personer, der er udpeget til at være i høj risiko for selvskade. Sådanne personer skal være under 24 timers tilsyn. Dette er meget vigtigt. Arkisafe kan ikke påtage sig ansvar for misbrug af disse produkter for eksempel i forbindelse med selvskade. For så vidt angår mangler ved leverede produkter, henvises til købelovens regler herom, alternativt til eventuel brudgaranti, som måtte fremgå af produktbeskrivelsen for de enkelte produkter.

For mere viden er du altid velkommen til at kontakte os på telefon:
26 80 48 48 eller mail arkisafe@arkisafe.dk

Læs vores persondatapolitik.

Medarbejdere

Cornelia Løvenskjold
Direktør
Bestyrelsesmedlem
Mail: Cornelia@arkisafe.dk

Thea Sofie Løvenskjold
Studentermedhjæper
Mail: Thea@arkisafe.dk

Julie Løvenskjold
Cand. pæd i pædagogisk psykologi
Projektkoordinator
Mail: Julie@arkisafe.dk

Bestyrelse

Frederik Petersen
Bestyrelsesmedlem 

Frederik Petersen har mange års bred international ledelseserfaring fra det private erhvervsliv. Frederik har arbejdet mere end 20 år i den internationale design virksomhed d line, herunder mere end 6 år i henholdsvis England og Tyskland. Frederik har bred international erfaring med ledelse, salg, strategi, produktmanagement samt organisationsudvikling. I flere år var Frederik salgsdirektør i d line, og i 2010 var han en central del af et management buy-out af virksomheden, hvorefter Frederik indtrådte som adm. direktør samt medejer af d line – et ejerskab han fortsat er en del af. Frederik besidder en række bestyrelsesposter. Frederik har en kandidatgrad fra Roskilde Universitet i psykologi og erhvervsøkonomi, og har endvidere en lederuddannelse fra IMD businessskole i Lausanne, Schweitz.