MØBLER FLYTTER IND I PSYKIATRIEN

I løbet af 2019, har vi samarbejdet med mange psykiatriske afdelinger i landets 5 Regioner. Der har især været stor interesse for vores møbler, som er designet og fremstillet til særligt udfordrede miljøer.

Det har været interessante processer, hvor alle aspekter har været drøftet, herunder patientsikkerhed og komfort, men i lige så høj grad sikkerhed og tryghed for medarbejdere i psykiatrien. Vi glæder os over, at den løbende dialog og vidensdeling giver positive tilbagemeldinger fra patienter, pårørende, klinisk personale og teknisk drift.

De tilbagemeldinger vi har fået i løbet af året, fra de steder, hvor vi har indrettet, har været:

  • Voldelige episoder er reduceret                
  • Hverdagen er blevet roligere for både patienter, personale og pårørende
  • Trivsel er blevet højere i miljøet med de sikre møbler.
  • Møblerne er lette at rengøre
  • Møblerne har levet op til de forventninger der har været
  • Møblerne er langt mere holdbare end tidligere anvendte møbler

Arkisafe ApS afsluttede året 2019 med at indrette forskellige afsnit i Region syd, hvor der er fokus på at skabe hjemlighed, samtidig med, at vi forebygger muligheden for vold og selvskade. 

Vi har samlet nogle billeder der viser processen fra møblerne ankommer til de pakkes ud og installeres i miljøerne inde og ude. Når vi levere er processen som følgende:

 

1. Møbler ankommer og aflæsses på p-plads
2. Vi pakker ud og flytter møblerne ind

 

3. Møblerne opsættes i de ønskede miljøer, inde og ude

For yderligere information og viden om vores møbler kan du kontakte Cornelia Løvenskjold altid klar til at hjælpe på cornelia@arkisafe.dk, direkte telefon 26804848 eller 44971188.