Produkter til forebyggelse af selvskade- og selvmordsforsøg i bl.a. psykiatrien, arresthuse, bosteder og asylcentre

Vi er meget stolte over at lancere vores nye afdeling – Arkisafe – der med en række unikke produkter ønsker at hjælpe til nedbringelse af antallet af hændelser omkring selvmordsforsøg, selvskade og vold mod personale indenfor bl.a. psykiatrien, arresthuse, fængsler. Med en række unikke produkter er det vores mål at sikre en bedre og mere normaliseret hverdag for brugerne.

 

Selvmord er den hyppigste dødsårsag for de 3.700 fængslede i Danmark. Den først dag i fængslet er risikoen størst, herefter mindskes risikoen markant. Størstedelen af selvmord blandt indsatte i Danmark sker ved hængning. Fra 2005 til 2013 har der i gennemsnit været begået to selvmord blandt psykiatriske patienter om måneden under en indlæggelse eller på dagen for udskrivningen. I 2014 blev der indberettet 168 selvmord og 68 selvmordsforsøg i psykiatrien. En stigende udfordring med store menneskelige og økonomiske konsekvenser.

 

Produkterne er alle designet, udviklet og produceret af den svenske designvirksomhed James & Thedin, der har specialiseret sig i design og produktion af unikke selvmordssikrede produkter.

 

Arkisafe er en del af Arkitex, der gennem mere end 30 år har leveret gardiner og solafskærmning til både det offentlige- og private erhvervsmarked.

Hos Arkitex tilbyder vi alt indenfor nyanskaffelser af gardiner, rulle-, lamel- og plisségardiner, persienner samt mørklægning , sol- og sikkerhedsfilm. Hertil også løsninger til udvendig solafskærmning som bl.a. markiser og screens samt vi vask, servicering, vedligehold og service.

Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 44971188 for yderligere information, uforpligtende møde eller tilbud.